Veliki kucni aparati
Mali kucni aparati
Kuhinje i keramika
Grijanje i hlađenje
Gorenje posuđe
Design linije
Podrška

kula-foca

Elektroservis "Kula" Foča

Otkrijte zašto smo najbolji

Kažu da je pocetak najteži

Sa radom smo počeli, sada već davne, 1996. godine kao servis elektricnih aparata za domaćinstvo, a od 1998. godine ovlašteni smo servis i prodavac "Gorenje" uredaja za opštine: Foca, Goražde, Cajnice, Višegrad, Rudo i Kalinovik.

Iskustvo je vrlina

Trenutno sa pet radnika sa dugogodišnjim iskustvom vršimo kvalitetno održavanje kućanskih aparata u garantnom i vangarantnom roku. Raspolažemo sa tri dostavna vozila, koja vrše besplatnu dostavu i servisiranje u garantnom roku.

Originalni rezervni dijelovi Gorenje

Šta su to originalni rezervni dijelovi Gorenje?

To su samo oni rezervni dijelovi koji su prošli postupak ulazne kontrole Gorenja. Tamo se prema jednakim tehnološkim postupcima kao za sastavne dijelove, koji se u procesu proizvodnje ugraduju u gotove proizvode odnosno kucanjske aparate, provjerava njihova kvaliteta i prihvatljivost.

Zašto se odluciti za kupovinu tih dijelova?

Jer osiguravaju kvalitet, funkcionalnost, pouzdanost, trajnost, sigurnost te ekološku prihvatljivost i prepoznatljivost.

Kako ih prepoznati?

Zapakovani su u prepoznatljivu ambalažu Gorenje i oznaceni brojnim kodom koji zapocinje brojevima 383878xxxxxx.

Pribavljanje rezervnih dijelova

Za potrebe dugorocnog servisiranja brižljivo održavamo i planiramo potrebnu zalihu rezervnih dijelova što omogucava nesmetano i brzo reagiranje za slucaj potrebe obavljanja servisnih zahvata održavanja ili popravaka kucanskih aparata Gorenje za njihova trajanja.

Razvoj i tehnologija servisiranja

U podrucje servisne djelatnosti ukljucen je Odjel tehnicke pripreme servisnih usluga gdje se bavimo razvojem i tehnologijom servisiranja koju izvodenjem obrazovanja prenosimo na servisere u tuzemstvu i inozemstvu. Izradujemo i tehnicku dokumentaciju koja daje veliku podršku prodaji rezervnih dijelova i održavanju te servisiranju kucanskih aparata u garantnom i vangarantnom roku.